Let Christmas Be The Reason profile picture

Let Christmas Be The Reason

Weeping Willows

Release date: 2017-11-03

About

”Let Christmas Be The Reason” bygger på en originalkomposition av trumslagaren Anders Hernestam, som ofta legat bakom gruppens mest storslagna och melankoliska låtar. Den var ursprungligen en rock steady-låt, som har arrangerats om av bandet, berättar han, och sedan skrev Magnus texten. Den poängterar budskapet att vi måste försöka ta med det vi kallar julandan ända in i våren. – Att förlåta och gå vidare, förtydligar textförfattaren själv. Julen kan ju också vara jobbig för många. Vissa känner att de ”måste” träffas, medan andra tillbringar julen i ofrivillig ensamhet